Get Adobe Flash player

Ķikuts

Ķikuts Gallinago media

Sastopamība.

Reti sastopams. Nozīmīga ligzdošanas vieta ir Sitas - Pededzes dabas liegums.

Pirmie novērojumi pavasarī:

2004. gads 26. maijs (A.Auniņš, O.Opermanis, E.Kantāns).