Get Adobe Flash player

Nelikumīgas putnu medības Maltā

 

Džefrijs Saliba, BirdLife Malta

 

Maltas salas ik gadus migrācijas laikā šķērso liels skaits putnu, kas ceļo starp ziemošanas un ligzdošanas vietām. Salas kalpo kā svarīga putnu atpūtas vieta Vidusjūrā, un šeit novērotas pavisam 384 putnu sugas.

Tālais lidojums prasa daudz spēka, un nogurušajiem putniem, kas lido pāri jūrai, vienīgo iespēju nolaisties un atpūsties sniedz dažas mazās Vidusjūras salas. Tomēr daudzi putni, kas ierodas Maltā, gaidītā patvēruma vietā sastopas ar mednieku lodēm.

Pasaules trešajā mazākajā valstī ir vislielākais mednieku un putnu ķērāju blīvums Eiropas Savienībā – ap 15 tūkstošu uz šo teritoriju. Lauku ainava ir burtiski pārklāta ar nelikumīgi uzbūvētiem slēpņiem putnu ķeršanai un medībām. Turklāt daudzi no tiem uzbūvēti uz valsts zemes.

 

Zivju gārņi katru gadu krīt par upuri malumedībās. Foto: A. Raines

 

Nelikumīga vajāšana

Maltā nelikumīga putnu medīšana un ķeršana ir nopietna problēma, un tā atstāj ietekmi uz savvaļas putnu populācijām arī citās valstīs. Likumu pārkāpumi reģistrēti gandrīz visā Maltas un tai blakus esošās Gozo salas teritorijā. Nelikumīgas putnu medības notiek pat pilsētās – kāda skola atsūtīja nošautu niedru liju, kas bija nokritusi rotaļu laukumā, kad bērni pusdienu pārtraukumā spēlēja futbolu.

Retāki putni, tādi kā melnie stārķi un mazie ērgļi, malumedniekiem ir īpašā cieņā. Pirms dažiem gadiem 12 melnie stārķi (lielākais bars, kāds pēdējā laikā novērots) rinķoja virs salām, meklējot drošu vietu, kur apmesties. Uz šiem stārķiem tika šauts no visām pusēm.

2007. gadā Maltas dienvidos atrada ievainotu mazo ērgli ar gredzenu. Šis ērglis, vārdā Sigmars, bija gredzenots Vācijā, prof. Berna Meiburga vadītās mazo ērgļu reintrodukcijas programmas ietvaros, un uzaudzināts, barojot no rokas. Putns bija tikai trīs mēnešus vecs, kad kļuva par upuri Maltas malumedniekiem. Sigmaru centās glābt un aizveda operēt uz Vāciju, tomēr dažas ķermenī palikušas skrotis izraisīja infekciju un putnu nācās iemidzināt.

Pēdējo triju gadu laikā nošauti mazie ērgļi cits pēc cita reģistrēti dažu stundu laikā kopš ielidošanas Maltā. Video par šiem gadījumiem var apskatīt www.birdlifemalta.org

2007. gada 23. septembris – kāds garāmgājējs Maltas dienvidos atrod aizšautu mazo ērgli ar gredzenu. Putns, vārdā Sigmars, uzaudzināts Vācijā mazo ērgļu reintrodukcijas programmas ietvaros. Sigmara ķermenī palikušās skrotis izraisa infekciju, un putnu nākas iemidzināt.

2008. gada 27. septembrisBirdLife Malta plēsīgo putnu nometnes dalībnieki redz, kā malumednieki nošauj mazo ērgli Busketas putnu rezervātā. Viņi nofilmē malumedniekus atrodam un noslēpjam līķi.

2009. gada 29. septembris – plēsīgo putnu nometnes dalībnieki redz, kā salas rietumos nošauj mazo ērgli. Malumednieki putnu iepriekš izseko mašīnās, savā starpā sazinoties ar mobilajiem tālruņiem un rācijām.

No malumedībām cieš ne tikai retu putnu sugas. Visbiežāk BirdLife Malta darbiniekiem nogādā sašautus tādus parastus migrantus kā niedru lijas un ķīķus. Daudzus no šiem putniem, ievainotus rāpojam pa laukiem, atrod un atnes garāmgājēji, cerot, ka putnus vēl var izglābt. Diemžēl lielākā daļa no tiem smago ievainojumu dēļ iet bojā.

Nelikumīgas retu un aizsargājamu putnu medības var nopietni ietekmēt šo sugu populācijas citās valstīs. Eiropas stepes lijas populācijas lielumu vērtē no 5 līdz 52 pāriem – arī šīs sugas putni Maltā krīt par malumedību upuriem. Foto: A. Raines

 

Pavasara medības

Arī kopš iestāšanās Eiropas Savienībā pavasara migrācijas laikā Maltā atļauts medīt parastās ūbeles un paipalas. Pavasaris ir gadalaiks, kad putni lido atpakaļ uz Eiropu, lai vairotos un papildinātu savas populācijas, un Putnu direktīva aizliedz putnu pavasara medības visā Eiropas Savienības teritorijā.

Papildus šim Maltas valdības pieļautajam Putnu direktīvas pārkāpumam pavasarī Maltā plašā mērogā notiek malumedības, tādēļ putnu medību sezonas atklāšana padara likumsargiem daudz grūtāku pārkāpumu novēršanu. Katru pavasari tiek nogalināti daudzi aizsargājami putni. Dienas plēsīgo putnu sugām, kas briedumu sasniedz ilgā laikā un kam ir relatīvi maz pēcnācēju, malumedības var nopietni ietekmēt skaitu Eiropā. Retas sugas, piemēram, stepes liju – vienu no retākajām Eiropas plēsīgo putnu sugām, kam pāru skaits visā Eiropā ārpus Krievijas lēšams no 5 līdz 52,– malumedības apdraud ļoti nopietni.

2007. gada 2. aprīlis – Maltas dienvidos atrasts ievainots stepes lijas tēviņš ar bises šāviņa brūcēm krūtīs un spārnos. Putnam veica eitanāziju.

2008. gada 10. maijs – Maltas rietumos redzēts lidojam stepes lijas tēviņš ar šāviena ievainotiem spārniem.

2010. gada 4. aprīlis – Maltas ziemeļos redzēts lidojam stepes lijas tēviņš ar šāviena ievainotu kāju un spārnu. Video par šo gadījumu var apskatīt www.birdlifemalta.org

2005. gadā BirdLife Malta ar starptautisku partneru atbalstu nosūtīja sūdzību Eiropas Komisijai, lai ierosinātu lietu Eiropas Savienības tiesā par pavasara medībām Maltā.

Tiesa savu spriedumu paziņoja 2009. gada septembrī, atzīdama Maltas valsti par vainīgu Putnu direktīvas pārkāpumā, atklājot pavasara medību sezonu 2004., 2005., 2006. un 2007. gadā. Savādi, bet Maltas mednieku federācija tiesas prāvu uzskatīja par uzvaru un pieprasīja, lai valdība atklātu medību sezonu arī nākamajos gados. Vēl lielāku pārsteigumu radīja valdības reakcija. Maltas valdība aprīlī paziņoja, ka arī šogad atklāj pavasara medību sezonu no 24. līdz 30. aprīlim.

BirdLife Malta vairākkārt cietusi no vardarbīgiem uzbrukumiem – 2007. gadā aizdedzinātas trīs darbinieku mašīnas. Foto: BirdLife Malta

 

Likuma izpildes nodrošināšana

Policijas nodaļa, kas Maltā atbild par nelikumīgām medībām un putnu ķeršanu, ir Administratīvā likuma uzraudzības nodaļa. Tai jāuzrauga tūkstošiem mednieku un malumednieku, kas darbojas abās Maltas salās. Šīs nodaļas rīcībā ir mazāk nekā 25 virsnieku un tikai daži transportlīdzekļi. Turklāt bez nelikumīgu medību uzraudzīšanas jāveic arī citi pienākumi, piemēram, satiksmes kontrole. Virsnieki bieži ir aizņemti, kad BirdLife Malta ziņo par likumu pārkāpumiem. Brīžos, kad virsnieki ir pieejami, tiem nereti vajadzīgs pārāk ilgs laiks, lai ierastos notikuma vietā, un malumednieki pagūst aizbēgt.

Likumsargu rīcību vājina arī tiesas piespriestie neadekvātie soda mēri. Pēc Administratīvā likuma uzraudzības nodaļas apjomīgā darba, lai arestētu malumedniekus, tiesa vainīgos bieži atlaiž, vien tikai “pakratot ar pirkstu”.

Analizējot 388 lietas no 2006. līdz 2008. gadam, atklāts, ka ļoti daudzos gadījumos sods neatbilst Maltas normatīvajiem aktiem. Maltas likumi nosaka minimālo naudassodu par vienreizēju un atkārtotu pārkāpumu, kā arī licences apturēšanu vai anulēšanu. Vairākumā no 388 analizētajiem gadījumiem naudassods bija mazāks nekā likumā noteiktais. Tikai 14 gadījumos aizturēta vainīgā licence. Nevienam vainīgajam mednieka licence nav anulēta.

Taksidermists, pie kura atrasti 132 aizsargājami putni un zīdītāji, sodīts ar 1 398 eiro lielu naudassodu, kaut arī oficiāli šo dzīvnieku vērtība lēšama 9 378,25 eiro apmērā.

Malumedniekam par šaujamieroča un munīcijas glabāšanu bez licences, medīšanu putnu rezervātā, draudēšanu policijas virsniekiem un atkārtotu likumpārkāpumu piespriests naudassods 1 165 eiro apmērā.

Malumednieks ar 87 nošautiem aizsargājamiem putniem sodīts ar naudassodu 250 eiro apmēra, kaut arī šo putnu vērtība lēšama 5 922 eiro apmērā. Viņa licenci nedz anulēja, nedz arī aizturēja.

Eiropas Savienības tiesa atzina Maltu par vainīgu Putnu direktīvas pārkāpšanā, atklājot pavasara medību sezonu 2004., 2005., 2006. un 2007. gadā. Maltas valdība arī šogad atklāj pavasara medību sezonu, riskējot, ka Eiropas Komisija atkal iesūdzēs Maltu tiesā. Foto: BirdLife Malta

 

Putnu kapsēta

2009. gada 18. septembrī Mizebas mežā apmetās liels migrējošu liju bars. Jāatzīmē, ka šo mežu Maltas mednieku federācija apsaimnieko kā savu medību teritoriju. Nākamajā rītā, kad putni grasījās lidot prom, plēsīgo putnu nometnes dalībnieki pamanīja, ka uz putniem no meža tiek šauts. Pēc apšaudes nometnes dalībnieki devās mežā, lai meklētu ievainotos un nošautos putnus.

Pavisam drīz viņi atrada pirmo mirušo putnu, paslēptu zem liela akmens. Tam sekoja otrs, trešais, ceturtais, piektais, un to skaits arvien pieauga. Divu dienu laikā nometnes dalībnieki un pārstāvji no komitejas pret putnu nogalināšanu (CABS) šajā mežā atrada vairāk nekā 200 nogalinātus aizsargājamus putnus, paslēptus zālē, zem akmeņiem vai sarūsējušās mucās, kas izmētātas mežā. Meklēšana notika policijas virsnieku pavadībā, un visus atrastos putnus atdeva policijai. Daži putni bija nogalināti tikai pāris stundas pirms atrašanas, citi – vairākas nedēļas vai sezonas iepriekš.

Birdlife Malta un CABS pārstāvji meklēšanu veica policijas virsnieku klātbūtnē. Tomēr policija nevarēja nodrošināt visas notikuma vietas apsekošanu, un tikai trešā daļa teritorijas tika pārmeklēta.

Līdz šim brīdim neviens par šiem noziegumiem nav aizturēts. Izmeklēšanā noskaidrotie fakti nav devuši daudz cerību. Joprojām tiek gaidīts valdības komentārs par notikušo, kas būtu kas vairāk nekā īsais apgalvojums, ka incidents tiekot izmeklēts.

Cīņa, lai pārtrauktu nelikumīgās medības

Pēdējo trīs gadu laikā BirdLife Malta ir pastiprinājusi kampaņu pret likumpārkāpumiem. Katrā migrācijas sezonā tā organizē nometnes, kuru galvenie uzdevumi ir gan pētīt putnu migrāciju, gan ar savu klātbūtni mazināt likuma pārkāpumus. Rudenī tiek rīkota nometne “Raptor Camp” (plēsīgo putnu nometne – angļu val.), bet pavasarī – “Spring Watch” (pavasara izlūkošana – angļu val.). Trīs nedēļas ilgajās nometnēs, kas notiek migrācijas maksimuma laikā, tiek aicināti piedalīties brīvprātīgie no dažādām valstīm. Nometnes dalībnieki veic putnu migrācijas pētījumus, kā arī fotografē un filmē likumu pārkāpumus, lai nodrošinātu policiju ar pierādījumiem un palīdzētu izmeklēšanā.

Nometņu laikā Maltā ir palielinājusies sabiedrības izpratne un atbalsts putnu aizsardzībai. Tagad sabiedrības vairākums atbalsta pavasara medību aizliegšanu un nelikumīgo medību pārtraukšanu.

Nometnes sniedz arī praktisku ieguldījumu – pēc katras no tām, pateicoties nometnes dalībnieku sniegtajiem pierādījumiem, apcietina dažus malumedniekus un putnu ķērājus.

Ja arī Tu vēlies palīdzēt, piebiedrojies kādai no nometnēm. Tās notiek katru gadu aprīlī un septembrī. Kļūstot par nometnes dalībnieku, Tu sniegsi savu ieguldījumu migrējošo putnu aizsardzībā. Kā atzina viens no nometnes dalībniekiem, vērot aizsargājamu putnu baru, kas droši aizlido jūrā, un apzināties, ka, tev neesot klāt, viss varēja beigties citādi, ir neticami laba sajūta.

2008. gadā nometnes dalībnieku uzņemtais video palīdzēja notiesāt divus malumedniekus par mazā ērgļa nošaušanu. Abiem notiesātajiem piesprieda 4 000 eiro lielu naudassodu.

2009. gadā nometnes dalībnieku uzņemtais video palīdzēja policijas virsniekam atpazīt personu, kas šāva putnus pavasara migrācijas laikā. Tiesas prāva joprojām turpinās.

Baiļu kultūra

BirdLife Malta ir dārgi maksājusi par cīņu pret likumu pārkāpumiem. Pēdējos gados organizācijai vairākkārt nācies ciest no vardarbīgiem uzbrukumiem. Nodedzinātas trīs mašīnas, ļaunprātības dēļ Gadiras rezervātā – Ramsāres konvencijas sarakstā iekļautā starptautiskas nozīmes mitrājā – izcēlies ugunsgrēks, divos gadījumos sašauti BirdLife Malta reindžeri.

Par spīti atkārtotiem aicinājumiem pēc taisnīgas tiesas un plašam sabiedrības nosodījumam, neviens par šiem noziegumiem vēl nav nonācis tiesas priekšā.

Nākotne

Maltas valdība ir atkārtoti izvairījusies no atbildības nodrošināt likumu izpildi un pārtraukt nelikumīgās putnu medības un ķeršanu.

Tomēr spiediens pieaug no visām pusēm. Eiropas Komisija ir ierosinājusi un uzvarējusi tiesas prāvu pret Maltas valsti par Eiropas Savienības likumu pārkāpšanu. Arī Maltas sabiedrība nosoda nelikumības. BirdLife Malta aktīvi cīnās, lai uzlabotu situāciju.

2010. gads būs izšķirošais, un šobrīd visi vēro, vai Maltas valsts pakļausies Eiropas Savienības tiesas lēmumam, kas atzina Maltu par vainīgu Putnu direktīvas pārkāpumos. Ja Eiropas Komisija nebūs spējīga uz ātru rīcību pret Maltas valdības lēmumu šogad atkal atklāt pavasara medību sezonu, tas radīs bīstamu precedentu Eiropas Savienībā un var radīt nopietnas sekas Putnu direktīvas ievērošanā citās dalībvalstīs.

Arī Tu vari palīdzēt, piebiedrojoties BirdLife Malta rīkotajām nometnēm vai arī rūpīgi sekojot līdzi tam, kas notiek mazākajā Eiropas Savienības dalībvalstī. Ja likumu pārkāpšana turpināsies, BirdLife Malta aicina Tevi rakstīt vēstuli Latvijas Eiropas Parlamenta deputātiem, ziņojot par Maltas valdības nepakļaušanos Eiropas Savienības likumiem un pieprasot uz to reaģēt.

 

Tulkoja Jurģis Šuba  

Materiāls no žurnāla Putni dabā. Redaktors A.Bušs