Get Adobe Flash player

Miris vecākais Eiropas paugurknābja gulbis

 

 R.Matrozis "Miris vecākais Eiropas paugurknābja gulbis", Putni dabā 2010/1-2: 64.

2010. gada 2. aprīlī Gints Mālkalnietis ar draugiem devās pastaigā pa liedagu no Liepājas līdz Pāvilostai. Pēc aukstās ziemas šajā piekrastes posmā bija izskalots daudz putnu līķu, to skaitā arī apmēram 30 paugurknābja gulbju Cygnus olor. Divi no šiem gulbjiem bija ar gredzeniem. Vienam no tiem bija Latvijas gredzens (Latvia Riga EK415, apgredzenots 2006. gadā Skrundas zivju dīķos). Otrais gredzenotais gulbis atrasts netālu no Akmensraga (56,50N/21,03E), bet šim gulbim gredzena uzraksts bija stipri nodilis, uz tā varēja redzēt mazu vertikālu numuru “0031” un horizontāli bija saskatāms lielāks burts “E”. Abu gredzenoto gulbju paliekas un gredzeni tika nofotografēti, atzīmētas abu šo gulbju atrašanās vietu koordinātas, gredzeni noņemti, un pēc dažām dienām šī informācija nonāca pie pašmāju gulbju pētniekiem.

 

 

Lai noskaidrotu nodilušā gredzena izcelsmi, gredzena fotogrāfijas un, vēlāk, arī pats gredzens tika nosūtītas slavenajam Eiropas paugurknābja gulbju pētniekam dānim Pellem Andersenam-Harildam, kurš apstiprināja, ka ar šādiem gredzeniem gulbjus gredzenoja tieši Dānijā. Pēc Dānijas gredzenoto gulbju datubāzes informācijas, alumīnija gredzens “Copenhagen E 0031” tika uzlikts paugurknābja gulbim 1979. gada 1. februārī Nakskovā (Nakskov, Lolland, 54,50N/11,09E), nomainot citu gredzenu, ar uzrakstu “Copenhagen A 2134”, kas, savukārt, bija uzlikts pieaugušam gulbja tēviņam 1970. gada 23. janvārī netālu no Korsēras Zēlandes salā (Karrebaeksminde, Korsor, Sjaelland, 55,11N/11,40E). Gredzenošanas brīdī 1970. gadā šis gulbis bija jau vismaz divus ar pusi gadus vecs (dzimis 1967. gadā vai agrāk). Atrašanas brīdī Baltijas jūras piekrastē pie Akmensraga šim gulbim bija vismaz 42 gadi un 9 mēneši.

Jāatzīmē, ka nav zināms, no kurienes nācis šis gulbis, jo 40 gadu laikā tikai šajās divās reizēs gulbis nonāca cilvēku redzeslokā, citu kontroļu viņam nav bijis. Spriežot pēc gulbja līķa stāvokļa, šis putns ir gājis bojā samērā nesen, domājams, ka 2010. gada martā. Ir zināms, ka Baltijas jūras Latvijas piekrastē ziemas un pavasara periodos, pūšot stiprajiem rietumu vējiem, reizēm tiek izskalots daudz gulbju līķu vai to atlieku. Lielākā daļa no tiem miruši Zviedrijas austrumu piekrastē pie Gotlandes salas (apmēram 150–180 km no Latvijas piekrastes), kur uz ziemošanu pulcējas tūkstošiem gulbju, un stiprie rietumu vēji līķus nes uz mūsu piekrasti. Baltijas jūras Latvijas piekrastē paugurknābja gulbji uz ziemošanu nepulcējas.

Pēc Pelles Andersena-Harilda sniegtās informācijas, 1969./1970. gada ziema ir bijusi ļoti auksta un, pateicoties vairāku aktīvu gredzenotāju pūlēm, dažu mēnešu laikā Dānijā izdevās apgredzenot 4 384 paugurknābja gulbjus, no tiem 365 (8%) atrasti beigti tajā pašā ziemā, bet pēdējie trīs gājuši bojā aukstajā 1995./96. gada ziemā (no kopējā 1969./70. g. ziemā apgredzenoto gulbju skaita atrasti beigti 1 376 gulbji, jeb 31%).

Cik tad ilgi dzīvo paugurknābja gulbji? Tie ir ilgdzīvotāji, ar dzīves ilgumu līdz 10–15 gadiem, bet daži īpatņi spēj sasniegt arī lielāku vecumu. Līdz 2008. gadam bija zināms, ka vecākie paugurknābja gulbji sasniedza 25–28 gadu vecumu (1. tabula). Sensacionāla ziņa pienāca 2008. gada decembrī, ka Dānijā (pie Korsēras) atrasts beigts gulbis ar vācu gredzenu “Helgoland 112851”, kas ticis apgredzenots 1970. gada 21. februārī (pusotra gada vecumā, dzimis 1968. gadā) Vācijas ziemeļos pie Ķīles, tātad nodzīvojis 40 ar pusi gadus. Jāatzīmē, ka Latvijas piekrastē atrastais ilgdzīvotājs nodzīvojis vismaz par diviem gadiem vairāk un ir uzstādījis jaunu Eiropas savvaļas paugurknābja gulbju vecuma rekordu! Turklāt šis ir arī vecākais gredzenotais putns, kāds jebkad ir atrasts Latvijā.

P.S. 1970. gada aprīlī, kad ziemojošo gulbju gredzenošanas sezona Dānijā bija noslēgusies, sarunā ar savu draugu un kaislīgu gulbju gredzenotāju Pīteru Hermansenu (Peter Hermansen), Pelle bija pajokojis par to, ka, ņemot vērā gulbju ievērojamo dzīves ilgumu un lielo atradumu procentu, gan jau kāds no šiem apgredzenotiem gulbjiem vēl būs dzīvs laikā, kad viņi abi dosies pelnītā atpūtā. Šis joks ir gandrīz piepildījies, jo abi šie kungi šogad pensionēsies...

No Latvijā gredzenotajiem putniem cienījamus vecuma rekordus ir sasniedzis mazais ērglis Aquila pomarina (nodzīvojis 26 gadus, kas ir arī Eiropas rekords) un lielais ķīris Larus ridibundus (23 gadi). No ārzemēs gredzenotajiem putniem, kuri atrasti Latvijā, ir atzīmējama sudrabkaija Larus argentatus (25 gadi).

 

Ja šajā pārpublikācijā ir kādas nesakritības ar oriģinālo publikāciju, par patieso lūdzam uzskatīt oriģinālo drukāto publikāciju.
Meteriāls no žurnāla "Putni dabā". Redaktors A.Bušs