Get Adobe Flash player

Atbalsta mežizstrādes ierobežošanu putnu ligzdošanas laikā

 

I. Ķuze "Latvijas iedzīvotāji atbalsta mežizstrādes ierobežošanu putnu ligzdošanas laikā" Putni dabā 2009/1; 9.

 

Kā liecina akcijas "2008. gada putns – melnais stārķis" ietvaros veiktās sabiedrības aptaujas, Latvijas iedzīvotāji pārliecinoši atbalsta mežistrādes ierobežošanu pavasarī un vasaras sākumā, putnu ligzdošanas laikā. Sabiedrības aptaujas 2008. gada laikā veica gan "Latvijas Fakti", gan Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB).

"Aptaujas rezultāti apliecina, ka uztraukums par to, kas notiek Latvijas mežos, nav tikai atsevišķu speciālistu viedoklis. Cilvēki pat bez īpašām izglītošanas akcijām saprot, ka mežsaimnieciskā darbība intensīvākajā putnu ligzdošanas laikā nodara milzīgu postu dabai. Tā ir latviešu tradicionālajai attieksmei pret dabu neatbilstoša rīcība," norāda ornitologs Māris Strazds, akcijas koordinators.

Mežsaimnieciskā darbība putnu ligzdošanas sezonas laikā ietekmē melno stārķi, mazo ērgli un citas apdraudētas mežos ligzdojošas putnu sugas. Turklāt, kā LOB ir norādījusi iepriekš, pavasara mežsaimnieciskās darbības dēļ ik gadus Latvijā valsts mežos vien tiek iznīcināts ap 14–20 tūkstoši dziedātājputnu (pārsvarā kukaiņēdāju) ligzdu. "Jāņem vērā, ka runa nav par saimnieciskās darbības apjomu maiņu vai samazināšanu, bet tikai par plānotās darbības saprātīgu sadalījumu sezonas laikā," norāda M. Strazds.

"Latvijas Fakti" iedzīvotāju aptauju veica 2008. gada septembrī. Jautājumam "Vai putnu vairošanās sezonas laikā – no aprīļa sākuma līdz Jāņiem – mežos ir būtiski jāsamazina tur veicamo darbu intensitāte, atļaujot veikt tikai to, ko citā laikā nevar darīt?" piekrīt vai drīzāk piekrīt 79,5% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju (1. attēls). Aptaujā pēc nejaušības principa tika iekļauti 1004 Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem, un tā tika veikta, izmantojot personīgās intervēšanas metodi aptaujāto dzīves vietās.

Paralēli 2008. gada garumā aptauju veica arī LOB, aicinot iedzīvotājus paust savu viedokli par mežistrādes ierobežošanu (pārtraukšanu) putnu ligzdošanas laikā. Arī LOB veiktās aptaujas rezultātā lielākā daļa tās dalībnieku atbalsta mežizstrādes ierobežošanu (2. attēls). Jāņem vērā, ka 26,4 % no LOB aptaujātajiem ir meža īpašnieki un arī starp tiem mežistrādes ierobežošanu atbalsta lielākā daļa aptaujāto – 77%. Aptaujas anketu bija iespējams aizpildīt elektroniskā formātā LOB interneta lapā www.lob.lv, un tā tika izsūtīta LOB biedriem. LOB rīkotajā aptaujā pavisam piedalījās 435 dalībnieki.

Pēc Latvijas Ornitoloģijas biedrības pasūtījuma veikto "Latvijas Faktu" aptauju finansēja SIA "Mestako".

 

Ja šajā pārpublikācijā ir kādas nesakritības ar oriģinālo publikāciju, par patieso lūdzam uzskatīt oriģinālo drukāto publikāciju.
Meteriāls no žurnāla "Putni dabā". Redaktors A.Bušs