Get Adobe Flash player

Melnais zīriņš

Melnais zīriņš Chlidonias niger

Sastopamība.

Samērā reti sastopams. Nelielā skaitā ligzdo, bet par visu novadu trūkst ziņu. Zināmas divas nelielas kolonijas, viena Lazdaga ezerā, otra Mezīša ezerā.

2010. gads.

Lazdaga ezers 27 pāri.

Mezīša ezers 19 pāri.