Get Adobe Flash player

Grieze

Grieze Crex crex

Sastopamība.

Bieži sastopama, piemērotās pļavās pat samērā lielā skaitā.

Pirmie novērojumi pavasarī:

2001. gads 7. maijs (E.Kantāns).

2006. gads 27. aprīlis (E.Kantāns).

2010. gads 12. maijs (U.Ļoļāns).