Get Adobe Flash player

Entomoloģija

Gulbenes novadā Litenē novēro jaunu naktstauriņu sugu Latvijā.

Ornitologs Elvijs Kantāns un Entomologs Ivars Šulcs 2012. gada 27. jūlijā Litenē novēroja jaunu naktstauriņu sugu Latvijā.

 

Latvijas tauriņu katalogā, kurš publicēts 2010 gadā, reģistrētas 120 dienas tauriņu un vairāk kā 2400 naktstauriņu sugas. Mazāk pētīti mūsu valstī ir naktstauriņi, kuri visbiežāk tiek novēroti pievilinot tos uz gaismu. Pēc kataloga datiem, tauriņu pētījumi Alūksnes, Gulbenes un Balvu rajonos ir nepilnīgi. Šai sakarā entomologi G.Akmentiņš un I.Šulcs vairākas reizes apmeklēja Liteni un tās apkārtni lai noskaidrotu tauriņu sugu sastāvu šai apvidū. Šovasar te ievākta jauna naktstauriņu suga Latvijas faunai-Calyptra thalictri(Borkh.), kura bioloģiski ir saistīta ar dievkrēsliņiem. Minētais augs ir plaši izplatīts Pededzes upes krastos. Tika konstatēti arī vairāki retumi Latvijas faunai kā, piemēram, Calymnia affinis L. Pētījumu rezultāti tiks publicēti zinātniskajā periodikā un tie ir jāturpina lai pilnīgāk noskaidrotu tauriņu sugu sastāvu.
 
Teksta autors Ivars Šulcs

 Atklāta jauna tauriņu suga Latvijā – drudzeņu zilenītis!

Š.g. 8. jūlijā entomologs Ivars Šulcs kopā ar savu kolēģi no Somijas Jari Junnilainenu Lilastes apkārtnē purvainā pļavā atklāja jaunu dienas tauriņu sugu Latvijai - drudzeņu zilenīti (Maculinea alcon Schiff.). Sugas barības augs ir Latvijā maz izplatītā tumšzilā drudzene Gentiana pneumonanthe.

Vienu dienu vēlāk arī Sintija Elferte, balstoties uz I.Šulca sniegto informāciju, pārbaudīja potenciālu vietu Vangažos, kur novēroti pieci šīs sugas īpatņi (otrā atradne Latvijā).

Suga bija jau konstatēta kaimiņzemēs - Igaunijā un Lietuvā.

Nora Rustanoviča, Dabasdati.lv