Get Adobe Flash player

PNV programma

PUTNIEM NOZĪMĪGO VIETU UZRAUGI

Ja vēlaties iesaistīties uzraugu grupā rakstiet uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

1. PNV uzraugiem nepieciešams (vismaz pamatlīmenī)

 • pazīt Latvijas putnus, spēt noteikt sugas piedrību;
 • pārzināt putnu ekoloģiju un bioloģiju;
 • pārzināt un izprast uzraugāmās PNV aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumus un prasības;
 • prast atpazīt pārkāpumus pret vidi un zināt, kā šādās situācijās rīkoties.

2. PNV individuālo brīvprātīgo uzraugu loma un funkcijas

Regulārs PNV monitorings un putnu uzskaites, tajā skaitā:

 • PNV monitoringa anketas aizpildīšana;
 • regulāra saimnieciskās darbības uzraudzība PNV teritorijās;
 • konstatēto pārkāpumu reģistrēšana un ziņošana PNV uzraugu un/vai monitoringa koordinatoram;
 • regulāra putnu reģistrēšana un/vai uzskaite, īpašu uzmanību pievēršot PNV kvalificējošām un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām, saskaņā ar uzskaišu metodiku;
 • teritorijas foto dokomentēšana, īpašu uzmanību pievēršot PNV ekosistēmu izmaiņām un saimnieciskās darbības ietekmēm, precīzi norādot fotogrāfejamo vietu un fotogrāfēšanas laiku.

 

 

 PUTNIEM NOZĪMĪGĀS VIETAS (PNV)

 • Putniem nozīmīgās vietas (PNV) ir putnu aizsardzībai starptautiski nozīmīgas vietas. Tās ir labākās putnu ligzdošanas, atpūtas un barošanās, kā arī ziemošanas vietas.
 • PNV tiek izdalītas pēc standartizētiem un starptautiski saskaņotiem kritērijiem. Eiropā tiek lietoti 20 dažādi PNV kritēriji, kas iedalīti 14 kategorijās un 3 ģeogrāfiskos vietu nozīmības līmeņos.
 • PNV ir globāla iniciatīva, ko īsteno starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība Birdlife International ar mērķi noteikt un aizsargāt pasaules putniem pirmkārt jau retām un aizsargātām sugām vissvarīgāko vietu tīklu.
   

PUTNIEM NOZĪMĪGĀS VIETAS LATVIJĀ 

 • Latvijā ir izdalīta 71 putniem nozīmīgā vieta - 64 iekšzemes un 7 jūras teritorijas (Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī).
 • Septiņas putniem nozīmīgās jūras teritorijas aizņem apmēram 339 470 ha lielu akvatoriju.
 • 64 PNV atrodas iekšzemē un aizņem 534 056 ha jeb 8,3% valsts teritorijas.
 • Lielāko daļu iekšzemes PNV aizņem meži (44,3% no visu PNV platības) un mitrāji (20%).

PNV AIZSARDZĪBA

 • Galvenais apdraudējums šīm teritorijām ir mežizstrāde, meliorācijas un ceļu tīkla atjaunošana un izbūve, nosusināšanas grāvju izraisītā ūdens līmeņu pazemināšanās purvos, kā arī kūdras izstrāde atsevišķās PNV. Zālāju platības un kvalitāte turpina samazināt pamesto pļavu un ganību aizaugšanu ar krūmiem un apmežošanās.
 • Visas iekšzemes teritorijas vismaz daļēji pārklājas ar dažādu kategoriju valsts un Eiropas Savienības īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.
 • Pavisam aizsargāti ir 94,3% Latvijas iekšzemes PNV platības. Augsta aizsardzības pakāpe ir 50 vietām jeb 78% iekšzemes vietu.
 • Lielāko daļu iekšzemes PNV aizsargātās platības aizņem nacionālie parki (29%), dabas parki (28%), un dabas liegumi (27%). Atlikušos 13% aizņem aizsargājamo ainavu apvidus un 4% dabas rezervāti.

PAR PROJEKTU

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības aktīvu līdzdalību putniem nozīmīgo vietu (PNV) un Natura 2000 teritoriju aizsardzībā un uzraudzībā. Projekta ietvaros ir apzināti 45 PNV uzraugi, no kuriem lielākā daļa ir apvienojušies piecās PNV uzraugu grupās - Ventspils, Saldus, Auces, Limbažu un Gulbenes.

Materiāls no PNV uzraugu rokasgrāmatas. Autors (R.Lebuss 2009.)