Get Adobe Flash player

LOB Litenes grupa

Latvijas Ornitoloģijas biedrības vietejā grupa

LOB vietējā grupa ir LOB biedri, kas apvieno savu interesi par putniem ar mērķtiecīgu aktivitāšu veikšanu savvaļas putnu aizsardzībā, izpētē un sabiedrības izglītošanā šajās jomās.

Ja Tev interesē putni, tad pievienojies.

LOB vietējās grupas uzdevumi:

  • līdzdarboties LOB vadītajos projektos, programmās un arī dažādās mazāka mēroga aktivitātēs, kā arī iesaistīt tajās vietējos iedzīvotājus;
  • patstāvīgi organizēt dažādas vietējā mēroga aktivitātes, kas atbilst LOB mērķiem;
  • patstāvīgi un regulāri organizēt grupas dalībnieku sanāksmes;
  • iesaistīt jaunus LOB biedrus;
  • informēt un izglītot vietējo sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos.

Materiāls no LOB vietējo grupu rokasgrāmatas. Autore (L.Irša 2009.)